Analyzing Graphs

VERKSAMHETS-UTVECKLING

Planen kanske är lagd, och kanske är de nödvändiga besluten också fattade. Men nu då?

Att genomföra strategier och planer i praktiken är något av de svåraste som finns, oavsett om det
handlar om en mindre enhet eller en större organisation. Och det där projektet som måste bli klart i
tid och hålla budget, hur ska det drivas igenom när vi inte har egna resurser?


Lösningen är många gånger en extern resurs. Vi erbjuder erfarna konsulter som stöttar och driver de
frågor och planer som behöver realiseras hos er. I kundmötet formas metoden, vi skräddarsyr lösning
efter situationen och din organisations behov, inte efter teorier och modeller.


Vårt arbetssätt genomsyras av tron på att genom att få med sig människorna kan projekt och
förändringar realiseras både smidigare och snabbare.
Kontakta oss för mer information.


Exempel på tjänsteområden:

  •  Strategiarbete i ledningsgrupp

  • Lönsamhetsanalyser och projektledning av turnaroundprojekt

  • Förändringsledning, outsourcing, organisationsförändringar, uppköp

  • Go to market-modeller

  • E-commerce projekt

  • Coaching av VD, ledningsgrupp och styrelse 

KONTAKTA OSS

Consulting Solutions IT Nordic
Stortorget 13A
21122 Malmö

+46705761102

Consolit AB
Stortorget 13A

21122 Malmö

©2020 by Consolit AB.