VÅRA TJÄNSTER

DEV FACTORY

Ett handplockat team av experter med kompetenser baserat på era behov.

EXPERTKONSULTER

Vi är experter inom våra områden & är här för att hjälpa er avdelning eller projekt med rätt kompetens.

ERP - LOGISTIK

Vi kan göra skillnad i gränslandet mellan IT, verksamhet & logistik med affärsprocesser, projektledning till utbildning. 

DEV FACTORY

 

Vi agerar utvecklingspartner inom utveckling, test och förvaltning av applikationer. Våra erfarna utvecklare och projektledare utför arbetet från vårt kontor i Malmö. Som kund kan man med kort varsel öka och minska antalet utvecklare efter behov och allt till en mycket konkurrenskraftig flatrate.

EXPERTKONSULTER

 

Våra konsulter är experter inom sina områden och jobbar idag inom utveckling, projekt-ledning, testning och affärsutveckling.

 • UTVECKLING
  Vi har utvecklare som levererar! 
  Våra Consoliter kan hjälpa er med behovsanpassad arkitektur till systemutveckling inom backend-, frontend- (och fullstack-) utveckling.
  De flesta av oss har bred erfarenhet men vi satsar också på nya talanger. Vi ser till att alltid basera våra lösningar på etablerade tekniker och designmönster som skapar ett skalbart och robust resultat, testbara och lätta att förvalta.

 • TEST
  Våra uppdrag inom test har genomförts för såväl hela organisationer som i enstaka projekt. Vi arbetar framgångsrikt med analys, strategier och kravställning för att definiera rätt kvalitetsnivå. Vi kan teorierna, vi behärskar hantverket och vi har gjort det många gånger. Vårt erbjudande är rådgivning för kvalitetsarbete, tester med spetskompetens inom prestandatestning, testautomatisering, testdesign och testledning. Typiskt för oss är att våga utmana inarbetade rutiner och arbetssätt. Vi kan identifiera de lämpligaste metoderna för att sätta den önskade och den mest kostnadseffektiva kvalitetsnivån.
   
 • PROJEKTLEDNING
  Vi kan driva stora som små projekt tillsammans med er, utifrån era behov och budget. Hos oss hittar ni såväl generella projektledare som projektledare med specialisering på till exempel ERP-utrullningar, migreringsprojekt eller rena förändringsprojekt inom olika verksamheter.

ERP & LOGISTIK

 
Inom ERP & Logistik har våra affärskonsulter erfarenheter inom bl.a M3 & SAP och jobbat med projekt från förstudie & implementation till utbildning & förvaltning.
Exempel på roller/områden där vi kan göra skillnad:
 • PROCESSKARTLÄGGNING
  Dokumentera era komplexa flöden och processer. Resultaten kan användas som grund vid fortsatt arbete med processförbättringar eller införande av systemstöd.
   
 • PROJEKTLEDNING
  Vi har under de senaste 20 åren drivit projekt av olika slag både inom IT och logistik. Vi har också ansvarat för att ta fram projektmodeller för organisationer vi arbetat med.
   
 • VIDAREUTVECKLING
  Med vår långa bakgrund inom logistik från såväl ett verksamhets- som ett IT-perspektiv kan vi vara behjälpliga med analys och styrning i uppsättning och förändring av både lagerprocesser och lagerlayouter.
   
 • APPLIKATIONSEXPERT
  Vi har jobbat med flertalet WMS och därigenom lärt sig möjligheter och begränsningar i olika system. Att vi själv designat och programmerat WMS-funktioner ger också en bra förståelse för vad som är mer eller mindre komplext att ändra eller uppdatera i ett system om så skulle behövas.
   
 • KRAVSTÄLLARE
  Tack vare både teknisk och verksamhetsmässig erfarenhet inom affärs- och lagerhanteringssystem så är vi till stor nytta när det gäller att ta fram och förstå verksamhetsmässiga krav inom ERP och WMS.
   
 • INTERIMSCHEF
  När det behövs en tillförordnad chef som under en tid kan hålla igång och utveckla ett team medan rekrytering pågår. Tack vare vår långa erfarenhet har vi en kort startsträcka.